Stanovení výše cen nájmů v prostorách Městského kulturního střediska Javorník

Nekomerční nájmy –  zájmové a neziskové organizace 
Klubovna I.               200,- Kč / hod.
Malý sál                    400,- Kč / hod.
Velký sál                1.500,- Kč / hod.
Foyer                         150,- Kč / hod.
Nový sál                    300,- Kč / hod.  Celodenní nájem 3000,-Kč


Komerční nájmy
Klubovna I.                 400,- Kč / hod.
Malý sál                    800,- Kč / hod.
Velký sál                2.500,- Kč / hod.

Foyer                        300,- Kč / hod.
Nový sál                   600,- Kč / hod.  Celodenní nájem 6000,-Kč

Fota prostorů

Klubovna3Klubovna6MalySalMalySal3VelkySalVelkySal2FoyerFoyer2NovySalNovySal3PodiumProdejniStanky2ProdejniStanky5

 
Výše úhrady za konání svatebních obřadů v malém sále MěKS   2.000,- Kč.
Dále pronajímáme zastřešené skládací pódium 6x4 m,
prodejní stánky dřevěné 2x1m s plachtovou stříškou.

Dále je možné navštívit věž kulturního domu s vyhlídkou. Rozhled z věže