ČTENÁŘSKÁ VÝZVA

  Každý přihlášený obdrží své číslo, pod kterým bude mít založený svůj list, do kterého budeme  zapisovat  přečtené knihy výzvy. Ten můžeš sledovat na stránkách knihovny.
O přečtených knihách informujte prostřednictvím e-mailu nebo facebooku.