Kulturní dům

         KU KU 01KU 02KU 3
       V budově Kulturního domu najdete, divadelní sál, Městskou knihovnu Rudolfa Zubera a Městské kino Olympia. Zde Městské kulturní středisko pořádá divadelní a filmová představení,
       dětská divadelní a  filmová  představení v  rámci cyklu kultura školám,  koncerty,  hudební a taneční vystoupení a zajišťuje další kulturně osvětové aktivity. Den dětí, dětský maškarní
       karneval,  mikulášská nadílka atd.

                                                                                    Historie kulturního domu

Kulturní dům – Vila čp. 160 byla postavena na volné parcele č. 20 v Javorníku-vsi místním stavitelem Aloisem Utnerem, který pozemek ke stavbě nového honosného domu zakoupil v létě roku 1880. Již po necelém roce, 23. června 1881, vilu prodal bernartické podnikatelské rodině Latzelů, kteří ji pak vlastnili necelých čtyřicet let. V letech 1881-1884 Josef Latzel a jeho žena Augusta, roz. Kastner, postupně přikoupili další pozemky a zahrady okolo domu, který pak část roku obývali. Po smrti Josefa Latzela v roce 1896 zdědila dům jeho žena Augusta, která jej ve své závěti přenechala nevlastním dětem a vnukům, vzešlých z prvního manželství Josefa Latzela. Jejich vlastní děti (Alfred a Magdalena) totiž zemřely již v raném věku. Po její smrti v roce 1917 tak poměrné části domu s pozemky získal syn Friedrich Latzel  (1844-1919) a děti druhého syna Alfréda Arnošta (1842-1885) – Friedrich Alfréd Latzel (1874-1942), Marie, provdaná Oldenová (1878-1954), Margareta, provdaná von Mikusch (1881-1968) a Josef Latzel (1882-1955). Po smrti Friedricha Latzela prodali zbývající členové rodiny Latzelů javornickou vilu na základě kupní smlouvy ze 7. února 1919 Alexanderu Klimitschkovi. Ten ji vlastnil až do roku 1942, kdy ji přenechal za blíže neurčený obnos manželům Franzi a Erice Bergerovým. Ty zastihl poválečný odsun a konfiskace německého majetku. Podle rozhodnutí Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze tak konfiskovaná vila v roce 1949 připadla nejprve obci Javorník a následně v roce 1953 bylo vlastnické právo převedeno na Místní národní výbor v Javorníku.

V roce 1958 žije město Javorník ve znamení přestavby vily na „kulturní dům. Na začátku r. 1958 vychází Javornický zpravodaj, ve kterém MNV oznamuje započetí se stavbou sálu, jeviště a příslušenství. Vyzývá občany k dobrovolné pomoci při kopání základů a při výstavbě samé.

Stavba byla do konce roku 1959 v hrubých rysech dokončena až na vnitřní vybavení.

9. května 1960, ve 14 h byl slavnostně otevřen kulturní dům. Občané Javorníku odpracovali na stavbě přes 15 000 brigádnických hodin. Tajemníku MNV F. Hynkovi, který měl největší zásluhu na postavení přístavby kulturního domu, bylo uděleno čestné uznání.

Ve foyeru KD byla uspořádána výstava „15 let budování Javornicka". Večer 9.5 1960 se konalo slavnostní zahajovací představení Jiráskovy Lucerny, kterou nastudovali členi ochotnického souboru Javorník za režie V. Blechty. Sál KD byl do posledního místa zcela zaplněn.

Od té doby proběhlo v kulturním domě bezpočet divadelních, hudebních a filmových představení.

V roce 2004 se do prostor 1. podlaží kulturního domu přestěhovala Městská knihovna Javorník. Prostory se však ukázaly jako nevyhovující, a proto v roce 2012 započala výstavba přístavby ke stávajícímu divadelnímu sálu, kde byl naplánován kromě knihovny také společenský sál, který ve městě chyběl. Stavba byla dokončena v srpnu 2013.