Sbírka nerostů,  vznikala v průběhu cca 30 let. Začátky byly  poměrně obtížné. Ještě během studií na vysoké  škole jsem začínal  sbírat v přilehlých  oblastech   Ostravska,  hlavně  v Beskydech, Podbeskydí, v Jeseníkách.
Pak jsme se spolužáky začali 
navštěvovat i Slovenské lokality a další oblasti  tehdejšího Československa. V průběhu několika let jsme své  sběratelské aktivity rozšířili na celou republiku, od Aše až po východní Slovensko.
A také jsme začali  vyjíždět  do  zahraničí, ovšem jen v rámci tehdejších možností: do tehdejšího východního Německa, Polska,Rumunska, Maďarska. Rovněž jsme navštěvovali i mineralogické výměnné burzy v těchto zemích. Později, po uvolnění hranic jsme vyjížděli na burzy i do tehdejší Jugoslávie, SRN a také do Řecka.
Velkým obohacením této sbírky byl můj pobyt v USA, Mexiku a Kanadě, kde jsem navštívil řadu
nalezišťa také významné burzy na americkém kontinentě.
Expozice má zhruba 800 kusů prakticky ze všech kontinentů světa. Je to pouhá 1/3 mých sběrů,
zbytek je uloženv depozitu a duplikáty slouží jednak k výměně a také k vědeckým výzkumům.Sbírka je stále doplňována a také tato expozice se bude v budoucnu rozšiřovat o nově nabyté exponáty.
V informačním centru je možno zakoupit publikaci autorů, Jaromíra Jedlička a Věry Hradilové "Stručný průvodce mineralogickou expozicí".
                                                    
Jaromír Jedlička
jaromir_jedlicka@centrum.cz      
                                                                         5x nej. Javornické zbírky