Strunzův systém

V současné době řadíme nerosty do tříd podle tzv. „Strunzova“ systému, který je založen na
krystalochemických vlastnostech. Podle tohoto systému jsou uspořádány mineralogické sbírky
v mnoha muzeích a světových univerzitách. Podle tohoto systému je uspořádána i sbírka.

V tomto systému rozlišujeme následující třídy:
1)   Prvky, čili elementy, ryzí prvky, jako například měď, zlato, stříbro, ale také síra, uhlík a mnohé
      další.  A také přírodní „slitiny“ prvků, jako třeba elektrum, nebo allemontit.

2)   Halovce, neboli halogenidy, sloučeniny halových prvků (F, Cl, Br) s jinými prvky.
      Sem patří například halit (kuchyňská sůl), nebo fluorit.

3)   Sirníky, čili sulfidy. Zde můžeme nalézt nejvýznamnější rudy barevných kovů, například
      galenit, sfalerit, antimonit, chalkopyrit, rumělka.

4)   Oxidy, neboli kysličníky. Mezi ně patří jeden z nejběžnějších minerálů v zemské kůře a to je
      křemen a jeho variety  (ametyst, záhněda, růženín, acháty,    jaspisy, chalcedony), 
      ale také například  kassiterit a wolframit – významné rudy  cínu a wolframu,
      nebo smolinec – důležitá ruda uranu.

5)   Dusičnany, čili nitráty, zde můžeme najít významné soli kyseliny dusičné, jako například jedlou
      sodu (natron).

6)   Uhličitany a Boritany. Mezi ně patří velice významné nerosty, jako například kalcit, dolomit,
      siderit, nebo azurit  a malachit.

7)   Sírany a podobné sloučeniny molybdenu, chromu a wolframu. Mezi sírany řadíme sádrovec,
      důležitou surovinu, ze které se vyrábí sádra a také baryt, zdroj prvku baryum.

8)   Fosforečnany a podobné sloučeniny arsenu a vanadu. Mezi velice důležité fosforečnany řadíme
      například apatit a fosforit – zdroje fosforu.

9)   Silikáty, neboli křemičitany jsou nejdůležitější horninotvorné minerály zemské kůry, ale i pláště naší
      planety. Dělíme je ještě do dalších 6 poskupin a to podle vnitřní struktury.
      Zde můžeme nalézt všechny slídy, živce, pyroxeny granáty, amfiboly,
      ale také zeolity, tzv. suroviny budoucnosti.

10) Poslední třídou v nerostní říši jsou organické minerály, pryskyřice, jako například jantar – důležitá
      surovina ve šperkařství, také přírodní uhlovodíky,   jako asfalt, nebo zemní vosk (ozokerit).
hugo

Karl Hugo Strunz


 

O vzniku  Co má zaujmout  Čeho si všímáme  Strunzův systém Izomorfie a polymorfie  Krystalografie  Od Antiky k dnešku

Vyberte jazyk

csendepl