Čeho si všímáme u nerostů

        BARVY                                                TVARU                                          TVRDOSTI

Z laického pohledu je to především několik fyzikálních vlastností, jako jsou barva, tvary krystalů, jak jsou krystaly vyvinuty, nebo seskupeny v drůzy. Ze sběratelského hlediska poto záleží, nač se zaměřujeme, zdali na jednotlivé regiony, nebo na systém. Regionální sběratel se bude bezesporu snažit vysbírat všechny druhy z daného regionu, systematik naopak se snaží mít ve své sbírce co nejvíce druhů. V současné době registrujeme něco přes 5000 druhů, ale pouze necelá třetina se dá nasbírat, a to proto, že některé druhy byly popsány pouze mikroskopicky a třeba jen z jediné lokality na světě.

                                   René Just Hauy – zakladatel moderní vědy – krystalografie
rene

 Již od nepaměti si člověk všímal tvarů nerostů a lámal si hlavu, jak je to možné, že některé krystalují v krychlích, jako třeba sůl, pyrit, fluorit, jiné zase ve sloupcích, jako křemen, turmalíny, nebo beryl. Jiné zase v jehlicích (antimonit, millerit). Teprve až známý francouzský krystalograf René Justy Hauy objevil jednu zajímavost, a to, že veškerá souměrnost krystalů, kterou vidíme na povrchu je jakýmsi zákonitým vnitřním uspořádáním stavebních částic. Laicky řečeno – to co je uvnitř dle určité zákonitosti se projevuje navenek. Těmito aspekty se zabývá celý vědní obor – krystalografie. A podle těchto zákonitostí řadíme minerály do 6 krystalografických soustav.

 Další fyzikální vlastností, která nás na první pohled zaujme je barva nerostů a jejich propustnost světla. Barva nerostů je zpravidla způsobena jejich chemickým složením. A také typicky zbarvené nerosty, jako například křemen a jeho odrůdy, vděčí za své barvy také chemickým příměsím.

Důležitá vlastnost je také tvrdost. Mineralog Mohs vyčlenil 10 stupňů tvrdosti, od mastku, který je mezi nerosty nejměkčí až po diamant, který zaujímá 10. místo v této stupnici a tudíž je nejtvrdším minerálem v nerostné říši.

Stupnice tvrdosti :

MASTEK
SŮL KAMENNÁ
KALCIT
FLUORIT
APATIT
ŽIVEC
KŘEMEN
TOPAZ
KORUND
DIAMANT


O vzniku  Co má zaujmout  Čeho si všímáme Strunzův systém  Izomorfie a polymorfie  Krystalografie  Od Antiky k dnešku 

Vyberte jazyk

csendepl