O muzeu

     Upozornění pro návštěvníky.

Expozice minerálů je zrušena.
Ostatní expozice se stěhují do nové budovy Soudu na ulici Puškinova č.p. 7. O znovuotevření nově instalovaných expozic vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

   Icko gif

Co se týče začátků muzejnictví v Javorníku, musíme se vrátit do hluboké minulosti 20.století, kdy prvním impulsem na vytvoření vlastního městského muzea v Javorníku byly nejenom archeologické vykopávky na zřícenině hradu Rychleby, které tehdy prováděl dr. Bruno König, ale i potřeba a touha vyrovnat se tehdejším městům nebo obcím v celém tehdejším Rakousku-Uhersku, která už svá vlastní muzea měla. Nehledě jakési větší společenské prestiže u návštěvníků, kteří do města zavítali. Nálezy, které se tehdy našly na zřícenině hradu , přinesly do nově vzniklého muzea první exponáty a zároveň se staly jakýmsi impulsem vlastenectví, kdy občané začali přinášet dary a předměty pro ,,své“ městské muzeum a z kterých čerpáme až do naší doby.  Stalo se tak 10.září 1902 a původně byly tyto předměty vystaveny na radnici v několika skleněných vitrínách v zasedací místnosti a až v roce 1924 došlo k otevření nových muzejních prostorů v domě č.p.170 (dnešní hasičský dům).

II.světová válka přinesla obrovský útlum muzejnictví nejen v celé Evropě, ale i zde v zapadlém koutě naší vlasti v Javorníku a jeho znovuobnovení můžeme datovat až do počátku 50.let 20.století. Bohužel celé válečné období se podepsalo i na stavu budovy, který se stal havarijním a veškéré sbírky byly přemístěny do zámku Jánský Vrch, ve kterém už fungovalo zámecké muzeum založené v roce 1928 a zaměřené na přírodu panství vratislavského biskupství a na historii samotného zámku. Toto muzeum bylo ve svých počátcích pouze soukromé. Až v roce 1938 bylo zpřístupněno pro veřejnost. V 60 - 70.letech bylo muzeum kvůli havarijnímu stavu budovy zrušeno, předměty byly deponovány ve třetím patře budovy zámku Jánský Vrch a až v roce 1994 byla obnovena muzejní expozice v přízemních místnostech novězrekonstruované historické budovy  ve městě, ve které kdysi sídlil významný hudební skladatel 18.století Carl Ditters z Dittersdorfu . Městské muzeum zde zůstalo do roku 2007, kdy bylo rozhodnuto z větší části tehdejšího zastupitelstva města o přidělení celé této historické budovy Základní umělecké školy v Javorníku, která do té doby sídlila v 1.patře tohoto domu. Zároveň bylo rozhodnuto, že než se opraví bývalá soudní budova č.7, ve které se počítá s prostorami pro městské muzeum, bude městské muzeum dočasně přemístěno do 1. patra Městského kulturního domu.
 Na nových prostorách se pracovalo až do konce května 2008. Byla opravena celá podlaha, proběhla rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení, zabezpečovací technika atd. A co zde návštěvníci mohou spatřit? Oproti předešlé expozici je zde vystaveno více trojrozměrných předmětů, které byly do té doby uloženy v depozitáři městského muzea.
Tyto expozice jsou ke dni 1. 3. 2020 zrušeny a část se nastěhuje do nových prostor budovy Soudu Puškinova ulice č.p. 7.

Co pro vás v nové budově připravujeme.
Zbrojnice jistě zaujme milovníky zbraní a historie bojování minulosti.
Ukázka školní třídy. Zde uvidíte jak vypadala škola dávných let.
Je zde nově vybudována kopie dnes tak oblíbené selské světničky,
ve které se návštěvníci vrátí do dob našich babiček.
Zde se  můžete podívat na unikátní sbírku obrázků malovaných na skle. 
Dále v muzeu je malý koutek ševce s celým jeho vybavením
Unikátní četnická stanice a šatlavy, jako ukázka věznění v různých dobách. Historická prádelna vás zavede do období, kdy se vše pralo a mandlovalo ručně.
V další místnosti je vystavena unikátní původní historická javornická lékárna z celým vybavením.
Další expozice nás zavede do doby, kdy v budově Soudu sídlily řádové sestry a vyšívaly zde ornáty a jiné náboženské předměty.
Historie plynárenství nás zavede do doby kdy se i v Javorníku začal používat svítiplyn.

Přejeme návštěvníkům, kteří zavítají do tohoto kraje, aby měli jen pěkné vzpomínky nejenom na městečko, ale i na naše muzeum, které se nachází v podhůří Rychlebských hor.

Vyberte jazyk

csendepl