O muzeu

OtvirackaMuzeum23Vstupne Muzeumsoud 003


                                               Co je pro vás v nové budově připraveno
Muzeum01

Muzeum02

 IMG 20200915 103729IMG 20200915 103849IMG 20220909 105127IMG 20220909 105230IMG 20220909 110144IMG 20220909 110511

   Městské muzeum adresa:

    Městské kulturní středisko Javorník   
    Puškinova 7
    790 70 Javorník
    tel. 584 440 276    email:
info@mksjavornik.cz   Na tel. čísle 584 440 276 je možno domluvit návštěvu i mimo otvírací dobu.
                                                Stručná historie muzejnictví v Javorníku

Co se týče začátků muzejnictví v Javorníku, musíme se vrátit do hluboké minulosti 20.století, kdy prvním impulsem na vytvoření vlastního městského muzea v Javorníku byly nejenom archeologické vykopávky na zřícenině hradu Rychleby, které tehdy prováděl dr. Bruno König, ale i potřeba a touha vyrovnat se tehdejším městům nebo obcím v celém tehdejším Rakousku-Uhersku, která už svá vlastní muzea měla. Nehledě jakési větší společenské prestiže u návštěvníků, kteří do města zavítali. Nálezy, které se tehdy našly na zřícenině hradu , přinesly do nově vzniklého muzea první exponáty a zároveň se staly jakýmsi impulsem vlastenectví, kdy občané začali přinášet dary a předměty pro ,,své“ městské muzeum a z kterých čerpáme až do naší doby.  Stalo se tak 10.září 1902 a původně byly tyto předměty vystaveny na radnici v několika skleněných vitrínách v zasedací místnosti a až v roce 1924 došlo k otevření nových muzejních prostorů v domě č.p.170 (dnešní hasičský dům).
 41 Muzeum star42 Muzeum star43 Muzeum star44 Muzeum star 45 Muzeum star

II.světová válka přinesla  útlum muzejnictví nejen v celé Evropě, ale i zde v zapadlém koutě naší vlasti v Javorníku a jeho znovuobnovení můžeme datovat až do počátku 50.let 20.století. Bohužel celé válečné období se podepsalo i na stavu budovy, který se stal havarijním a veškéré sbírky byly přemístěny do zámku Jánský Vrch, ve kterém už fungovalo zámecké muzeum založené v roce 1928 a zaměřené na přírodu panství vratislavského biskupství a na historii samotného zámku. Toto muzeum bylo ve svých počátcích pouze soukromé. Až v roce 1938 bylo zpřístupněno pro veřejnost.
   
49 Muzeum star50 Muzeum star
V 60 - 70.letech bylo muzeum kvůli havarijnímu stavu budovy zrušeno, předměty byly deponovány ve třetím patře budovy zámku Jánský Vrch.  Až v roce 1994 byla obnovena muzejní expozice v přízemních místnostech novězrekonstruované historické budovy  ve městě, ve které kdysi sídlil významný hudební skladatel 18.století Carl Ditters z Dittersdorfu .
65 Muzeum v Dttersu66 Muzeum v Dttersu67 Muzeum v Dttersumuzdit03
muzdit08 muzdit10 Městské muzeum zde zůstalo do roku 2007, kdy bylo rozhodnuto z větší části tehdejšího zastupitelstva města o přidělení celé této historické budovy Základní umělecké školy v Javorníku, která do té doby sídlila v 1.patře tohoto domu. Zároveň bylo rozhodnuto, že než se opraví bývalá soudní budova č.7, ve které se počítá s prostorami pro městské muzeum, bude městské muzeum dočasně přemístěno do 1. patra Městského kulturního domu. Na nových prostorách se pracovalo až do konce května 2008. Byla opravena celá podlaha, proběhla rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení, zabezpečovací technika atd. Tento stav trval do března r. 2020.
Muzeum 2017 23Muzeum 2017 9Muzeum 2017 1Muzeum17017Muzeum17006Muzeum17003
   Tyto expozice jsou ke dni 1.3.2020 zrušeny a nastěhovaly se do nových prostor budovy Soudu Puškinova ulice č.p. 7.

      Expozice 01059Expozice 01037Expozice 01022Expozice 01015Expozice 01011Expozice 01007