VypujckaKnihuzaven knihovny cervendtsk den v knihovn 2Se zviratky
Povidacka Ol kraje

       Sobotní kurz pletení z pedigu, pod vedením mistra košíkáře Bohumila Ouzkého, byl nejen tvůrčí a veselý,
         ale také inspirativní.   Děkuji všem, kteří se zúčastnili.

                Pleteni003    Pleteni01    Pleteni02    Pleteni04    Pleteni05


 "Máme rádi Česko ... knihy a knihovny".
Pokřik, kterým žáci a žákyně 2. stupně ZŠ Javorník zahájili soutěž, ve které prokázali značné znalosti. Všem ze srdce blahopřeji. Byli jste skvělí.  Děkuji p. učitelkám Jolaně Vavřinové a Markétě Lykové, nejen za velkou pomoc, ale i za jejich nakažlivé nadšení pro věc.
  61379812
                                                     Recitační přehlídka 2. stupně ZŠ Javorník
Knihovna přivítala recitátory 2. stupně Základní školy Javorník. Děkuji, že jste si pro svá vystoupení vybrali právě naši knihovnu. Všem vystupujícím blahopřeji.                                       7


                   Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 4.4. proběhlo slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře. Tentokrát za účasti úžasné autorky nejen dětských knih Markéty Pilátové. Děti byly odměněny za svoji píli knihou a drobnými dárky. Děkuji všem, kteří pomohli jak z organizací, tak s dárky pro malé čtenáře.
        Pasovan23 013Pasovan23 030Pasovan23 037Pasovan23 038


                                 Autorské čtení s Markétou Pilátovou 
 Piltov4Piltov5Prednaska M Pilatova23 006Prednaska M Pilatova23 015Prednaska M Pilatova23 008

               Tomáš Etzler představil v Javorníku svoji knihu Novinářem v Číně. Co jsem to proboha udělal?
     1234Etzler1


                                      Dáváme knihám druhou šanci
         Kavka1 Knihobudka BV1 Kiosek01 IC
S majiteli Café Kavka Radkou a Petrem, dáváme knihám druhou šanci.Čtení ke kafíčku, jen natáhnout ruku. V kantýně Psychiatrické léčebny
Bílá Voda   provozujeme společně
s Radkem Švábkem knihokufr
kde dáváme knihám druhou šanci.
Tuto knihobudku provozuje Kiosek Borůvková horave spolupráci
s Městskou knihovnou Rudolfa
I v Informačním centru Javorník najdete regál s knihami,kterým dáváme druhou šanciNova knihovna 001                
             KNI kontakt
Nova knihovna 006
Nova knihovna 002 Nova knihovna 007
Nova knihovna 003 Nova knihovna 008
Nova knihovna 004 Nova knihovna 009
Nova knihovna 005 Nova knihovna 010