Nabídka besed

Všechny akce se konají v knihovně a pořádáme je zdarma. Většina pořadů trvá jednu vyučující hodinu, ale po dohodě s pedagogem lze délku, téma či náplň besedy uzpůsobit. Maximální počet účastníků je třicet. Vzhledem k provozu Městské knihovny Rudolfa Zubera doporučujeme následující termíny návštěvy: úterý a čtvrtek - dopoledne i odpoledne. Pondělí a středa  8:00 - 9:00. V této době nemá knihovna půjčovní hodiny. Termíny je však nutno předem osobně, telefonicky (584 440 168 - Věra Hradilová)  či e-mailem knihovna@mksjavornik.cz zamluvit, a to alespoň týden dopředu.
Na vyžádání zašleme školám nabídku kolektivních akcí.


                                                       DoprucenaCetba