Společenské hry Kouzelné čtení

         Interaktivní kniha v knihovně              Pravidla půjčování interaktivních knih
KouzelneCteni   NovinkaKnihovny
                                    Více informací najdete na odkazu    kouzelné čteni

Pravidla absenčního půjčování společenských her:

- SH si mohou vypůjčit pouze čtenáři s platnou registrací, kteří nemají

   žádné resty v knihovně a vrací v pořádku půjčené materiály
- SH se půjčují pouze dospělým čtenářům starším 18 let, nepůjčují se na dětskou průkazku
- Půjčuje se pouze jedna SH na dobu 14 dnů na vratnou kauci 500,-Kč, bez možnosti prodloužení
- Před absenčním vypůjčením je spolu se čtenářem zkontrolován obsah

   hry, čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce spolu se seznamem všech  komponentů hry
- Čtenář je povinen vrátit SH ve stanoveném termínu
- Pokud dojde k poškození či ztrátě části deskové hry, je uživatel povinen část adekvátně nahradit,
  popř. nahradit či  uhradit celou hru, která je bez ztracené části nepoužitelná (dle uvážení knihovníka).
- Při vracení SH je znovu zkontrolován spolu se čtenářem obsah hry, čtenář obdrží potvrzení o vrácení 
   a vratnou kauci 500,-Kč.albi
Seznam  her

          Umí prase létat?
        
Quixo
            Staň se tím nejlepším pirátem!
           Ubongo - Honba za diamanty
         Zlaté Česko: otázky a odpovědi  
           Párty alias velká sázka
           Dominion
           Svět
           Osadníci z Katanu - rychlá karetní hra