Jmenování pověřence

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce: Městské kulturní středisko Javorník, Nádražní 160, 790 70Javorník, IČ: 65095541jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je paní Ing. Helena Ondrýsková.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1.ID datové schránky 5b36car

2.adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

3.telefonní číslo: 703 140 006, 733 281 378, 732 464 854

4.e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz                                              stahnout