kas                            KULTURA ŠKOLÁM

           Kultura k životu patří a k tomu dětskému dvojnásob

           obohacuje, rozvíjí, motivuje a pozitivně vychovává.
           Není pro nás, učitele a účinkující většího zadostiučinění
           než dětský smích a slova …
“ že to bylo nejkrásnější divadlo na světě….“
            - kulturní pořady pro mateřské a základní školy na Javornicku,Vidnavsku, Žulovsku
 

            - během dopoledne proběhnou i tři představení pro zhruba 750 dětí
            - cena vstupenek u divadelních představení 40,-Kč a filmových představení 20,-Kč
            - pořady jsou vybírány po dohodě se zástupci základních a mateřských škol na
              koordinační  schůzce, která probíhá vždy během měsíce září.
              Pořady jsou vybírány vždy pro celý školní rok
            - vítány jsou i maminky s dětmi na mateřské dovolené

           A co chystáme?

         
Programy kin budou upřesňovány mailem , podle promítaných filmů.