STANOVENÍ VÝŠE CEN NÁJMŮ V PROSTORÁCH MĚSTSKÉHO  KULTURNÍHO  STŘEDISKAJAVORNÍK S ÚČINNOSTÍ OD 8.9.2020
                        

Nekomerční nájmy –  zájmové a neziskové organizace
Klubovna    250,-Kč/hod.
Zrcadlový sál   500,-Kč/hod.
Velký sál (kino) 1500,-Kč/hod.
Foyer   150,-Kč/hod.
Nový sál                                              (4000,-Kč za celodenní nájem)
  400,-Kč/hod.
Školící místnost (soud)   250,-Kč/hod
  U dlouhodobého pronájmu*) jsou počítány poloviční ceny.  
                                      Komerční nájmy  
Klubovna   500,-Kč/hod
Zrcadlový sál 1000,-Kč/hod.
Velký sál (kino) 2500,-Kč/hod.
Foyer   300,-Kč/hod.
Nový sál   800,-Kč/hod.
Školící místnost   500,-Kč/hod.
 Ceník kpírování + veřejný internet                 MIC Javorník   
Tisk A4 - jedna strana černobíle   3,-Kč
Tisk A4 - oboustranně černobíle   4,-Kč
Internet max. 30 min.  15,-Kč
  *)U dlouhodobého pronájmu jsou počítány poloviční ceny.
     Dlouhodobým pronájmem je míněn pronájem na dobu
    delší než 1 týden, nebo pravidelně se opakující pronájem.
 
   

 Podminkypronajmu         

 Fota prostorů

Mala klubovna004Mala klubovna001Mala klubovna002Mala klubovna003Zrcadlovy sal001Zrcadlovy sal002Zrcadlovy sal003Zrcadlovy sal008VelkySalVelkySal2FoyerFoyer2NovySalNovySal3PodiumSkoliciMistnost1SkoliciMistnost2

Výše úhrady za konání svatebních obřadů v malém sále MěKS   2.000,- Kč.
Obecní úřad pronajímá  zastřešené skládací pódium 6x4 m. Kontakt: Ing. Pavel Pospíšil 724 523 666