STANOVENÍ VÝŠE CEN NÁJMŮ V PROSTORÁCH MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA JAVORNÍK S ÚČINNOSTÍ OD 1.3.2018

Nekomerční nájmy –  zájmové a neziskové organizace 

Klubovna                  250,- Kč / hod.
Malý sál                    400,- Kč / hod.
Velký sál                1.500,- Kč / hod.
Foyer                         150,- Kč / hod.
Nový sál                    400,- Kč / hod.  Celodenní nájem 4000,-Kč

U dlouhodobého pronájmu*) jsou počítány poloviční ceny.

Komerční nájmy

Klubovna                  500,- Kč / hod.
Malý sál
                  800,- Kč / hod.
Velký sál                2.500,- Kč / hod.

Foyer                         300,- Kč / hod.
Nový sál                    800,- Kč / hod. Celodenní nájem 8000,-Kč

U dlouhodobého pronájmu*) jsou počítány poloviční ceny.
*) Dlouhodobým pronájmem je míněn pronájem na dobu delší než 1 týden, nebo pravidelně se opakující pronájem.

Fota prostorů

Klubovna3Klubovna6MalySalMalySal3VelkySalVelkySal2FoyerFoyer2NovySalNovySal3PodiumProdejniStanky2ProdejniStanky5

 Výše úhrady za konání svatebních obřadů v malém sále MěKS   2.000,- Kč.
Dále pronajímáme zastřešené skládací pódium 6x4 m,
prodejní stánky dřevěné 2x1m s plachtovou stříškou.

Dále je možné navštívit věž kulturního domu s vyhlídkou. Rozhled z věže

Vyberte jazyk

csendepl