STANOVENÍ VÝŠE CEN NÁJMŮ V PROSTORÁCH MĚSTSKÉHO  KULTURNÍHO  
 
                           STŘEDISKA JAVORNÍK S ÚČINNOSTÍ OD 1.3.2020

Nekomerční nájmy –  zájmové a neziskové organizace                                  Ceník kpírování + veřejný internet
                MIC Javorník 
Klubovna    250,-Kč/hod.  Tisk A4 - jedna strana černobíle  3,-Kč 
Zrcadlový sál   500,-Kč/hod.  Tisk A4 - oboustranně černobíle  4,-Kč
Velký sál (kino) 2500,-Kč/hod.  Internet max. 30 min. 15,-Kč
Foyer   150,-Kč/hod.       
Nový sál   400,-Kč/hod.
  U dlouhodobého pronájmu*) jsou počítány poloviční ceny.
 
                                      Komerční nájmy                               
Klubovna   500,-Kč/hod
Zrcadlový sál 1000,-Kč/hod.
Velký sál (kino) 2500,-Kč/hod.
Foyer   300,-Kč/hod.
Nový sál   800,-Kč/hod.
U dlouhodobého pronájmu*) jsou počítány poloviční ceny.
  *) Dlouhodobým pronájmem je míněn pronájem na dobu
    delší než 1 týden, nebo pravidelně se opakující pronájem.

  Fota prostorů

Klubovna3Klubovna6MalySalMalySal3VelkySalVelkySal2FoyerFoyer2NovySalNovySal3PodiumProdejniStanky2ProdejniStanky5

Výše úhrady za konání svatebních obřadů v malém sále MěKS   2.000,- Kč.
Dále pronajímáme zastřešené skládací pódium 6x4 m. Kontakt  724 523 666
prodejní stánky dřevěné 2x1m s plachtovou stříškou.

 

Vyberte jazyk

csendepl